Nền tảng cloud toàn diện cho phát triển ứng dụng

Nền tảng cung cấp sẵn các thành phần thiết yếu từ hạ tầng phần cứng đến môi trường-phần mềm tối ưu sẵn, cùng với các công cụ quản lý ứng dụng toàn diện – chuyên sâu. Giúp triển khai ứng dụng chất lượng cao nhanh chóng, tiết kiệm chi phí phát triển – vận hành ứng dụng.

sunteco_cloud_ecosystem

Sun Container Spinner cung cấp sẵn các thành phần cần thiết để vận hành ứng dụng như lưu trữ, kết nối ra nội bộ và xuất bản ra Internet, quản lý chất lượng ứng dụng. Giúp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi kiến trúc truyền thống monolith sang kiến trúc micro-service.

Sunteco Cloud cung cấp cho các nhà phát triển hệ thống và quản trị viên các công cụ để xây dựng những ứng dụng có khả năng phục hồi và cô lập hệ thống khỏi các tình huống lỗi thông thường.

SUN HIGHWAY

Sun Highway Messaging (Sun Highway) là nền tảng trung gian cho phép các dịch vụ, ứng dụng, micro-service giao tiếp bất đồng bộ với nhau, tương thích với công nghệ Kafka.

Bạn sẽ nhận được replicated brokers cluster và streaming platform hoàn toàn tương thích với các ứng dụng Kafka clients với khả năng xử lý trao đổi hàng triệu tin nhắn, sao lưu dữ liệu với bộ nhớ không giới hạn, băng thông mạng , độ bảo mật và độ tin cậy cao.

Dùng thử thông tin

SUN S3

Sun Storage (Sun S3) có khả năng thay đổi dung lượng linh hoạt, được tự động quản lý hoàn toàn, không yêu cầu thay đổi các ứng dụng và công cụ hiện có của khách hàng. 

Sun Storage là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn không yêu cầu thay đổi các ứng dụng và công cụ hiện có, Sun Storage cung cấp quyền truy cập thông qua giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn để tích hợp liền mạch.

Khám phá hệ sinh thái Sunteco Cloud hôm nay
Dùng thử Tư vấn

Nhận tin tức mới về công nghệ