Bảng giá Sun Container Spinner

Sun Container Spinner áp dụng phương pháp tính giá theo giờ dựa trên cấu hình và consumption thực tế.
Không giới hạn về tính năng, chi phí phải trả hoàn toàn phụ thuộc vào số giờ sử dụng các Instance và Volume gắn kèm.
* Miễn phí 2GB temp storage khi sử dụng dịch vụ Sun Container Spinner
** Giá chưa bao gồm thuế VAT
Khám phá hệ sinh thái Sunteco Cloud hôm nay
Dùng thử Tư vấn