Sun S3 là dịch vụ object cloud-based storage cung cấp khả năng lưu trữ, truy cập và phục hồi thông tin từ mọi nơi thông qua Internet.
Sun S3 được xây dựng để quản lý dữ liệu thông qua Web Service Interface và Application Programming Interface (API). Các Object được lưu trữ phẳng bên trong một kho dữ liệu duy nhất (không giống cách lưu trữ cây thư mục truyền thống như file storage). Giao diện được thiết kế trực quan giúp người dùng dễ dàng tương các với các thư mục (folder), thực chất folder thể hiện qua các tiền tố (Prefix) trong các Object Key. Dịch vụ Sun S3 đảm bảo tính sẵn sàng cao của dữ liệu cùng với khả năng bảo mật và mở rộng một cách nhanh chóng.

Ưu điểm vượt trội

Tính năng

Khám phá hệ sinh thái Sunteco Cloud hôm nay
Dùng thử Tư vấn