Tag Archives: ngân hàng truyền thống

usecase_banking (1)

Tài chính & Ngân hàng – Giải pháp chuyển đổi số lên Sunteco Cloud

Chuyển đổi số hệ thống tài chính & ngân hàng lên nền tảng Sunteco Cloud | Với Sunteco Cloud, bạn không cần phải thay đổi hệ thống công nghệ hiện có của mình, tuy nhiên nếu có thể kết hợp hệ thống của doanh nghiệp với Sunteco Cloud như một hệ thống bổ sung hoặc […]