Tag Archives: sun spinner container

block-chain-use-case (1)

Blockchain – Giải pháp chuyển đổi số lên Sunteco Cloud

Chuyển đổi số hệ thống Blockchain lên nền tảng Sunteco Cloud | Hệ sinh thái Sunteco Cloud là tập hợp những công cụ cần thiết và hữu ích để giúp hệ thống Blockchain có thể có giãn tốt nhất với chi phí tối ưu nhất. Bằng việc ứng dụng kiến trúc microservices vào hệ thống […]

sun-cloud-iot

IoT – Giải pháp chuyển đổi số lên Sunteco Cloud

Chuyển đổi số từ hệ thống IoT lên nền tảng Sunteco Cloud | Không chỉ được thiết kế để hỗ trợ việc chuyển đổi công nghệ cho các ứng dụng doanh nghiệp, hệ sinh thái Sunteco Cloud còn hỗ trợ tốt cho các ứng dụng cấp thấp như IoT hoặc các ứng dụng nhúng. Cùng […]