Tag Archives: cloud native

Tối ưu hóa chi phí hạ tầng đám mây: Tầm quan trọng & lộ trình triển khai

Tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây là quá trình xác định và thực hiện các chiến lược nhằm giảm chi tiêu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đám mây. Có nhiều chiến lược để tối ưu hóa chi phí hoạt động hoặc liên quan đến việc sử dụng các công […]

5 cách để phát triển hệ thống Cloud Native an toàn copy

5 cách để phát triển hệ thống Cloud Native an toàn

Làm cách nào để đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng của Cloud Native? Ngày nay, hầu hết các tổ chức đang trong quá trình thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Mặc dù các công ty/tổ chức đã bắt đầu áp dụng các phương thức làm việc kết hợp (hybrid working) kể […]