Tag Archives: tối ưu hóa chi phí cloud

Tối ưu hóa chi phí hạ tầng đám mây: Tầm quan trọng & lộ trình triển khai

Tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây là quá trình xác định và thực hiện các chiến lược nhằm giảm chi tiêu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đám mây. Có nhiều chiến lược để tối ưu hóa chi phí hoạt động hoặc liên quan đến việc sử dụng các công […]