Tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây là quá trình xác định và thực hiện các chiến lược nhằm giảm chi tiêu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đám mây. Có nhiều chiến lược để tối ưu hóa chi phí hoạt động hoặc liên quan đến việc sử dụng các công cụ tự động hóa và orchestration.

Theo “Flexera 2022 State of the Cloud Report”, có tới 32% chi phí cho đám mây của doanh nghiệp bị lãng phí và không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ khác vào năm 2023. Tối ưu hóa chi phí đám mây là tập hợp các hành động nhằm giảm chi phí cơ sở hạ tầng đám mây trong khi vẫn duy trì hiệu suất và chức năng của hệ thống. Đây là một nhiệm vụ toàn diện và đầy thách thức, đòi hỏi trình độ chuyên môn về cả khía cạnh phân tích và kỹ thuật.

Tối ưu hóa chi phí trên đám mây là gì?

Quá trình tối ưu hóa chi phí trên nền tảng đám mây gồm nhiều giai đoạn với ba thành phần điều kiện.

Phân tích: Các chiến lược tối ưu hóa chi phí đám mây thường bắt đầu bằng việc phân tích kỹ lưỡng về chi phí và mức sử dụng tài nguyên hiện tại của doanh nghiệp. Giai đoạn nghiên cứu thường bao gồm việc giám sát các mô hình sử dụng, xác định các lĩnh vực chi tiêu cao và xác định các tài nguyên bị lãng phí.

Lập kế hoạch và triển khai: Sau khi phân tích hoàn tất, tổ chức cần xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các chiến lược và công cụ cụ thể. Giai đoạn này chủ yếu tập trung vào việc tăng hiệu suất và tác động đến các lĩnh vực lãng phí và kém hiệu quả.

Giám sát: Giai đoạn thứ ba thực hiện giám sát và quản lý liên tục tài nguyên đám mây. Phần này bao gồm việc theo dõi usage patterns, giám sát triển khai và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Bước thứ ba quan trọng này đảm bảo rằng người dùng có thể liên tục tối ưu hóa tài nguyên đám mây theo thời gian.

Tầm quan trọng của tối ưu hóa chi phí đám mây

Nếu bạn vẫn đang tự hỏi tại sao tối ưu hóa chi phí trên đám mây lại quan trọng thì đây là một số điểm chính cần xem xét.

  • Giúp các công ty giảm chi phí cơ sở hạ tầng đám mây tổng thể, điều này sẽ tác động đáng kể đến lợi nhuận.
  • Bằng cách tối ưu hóa chi phí, các công ty có thể giải phóng ngân sách để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác, như phát triển sản phẩm mới hoặc marketing.
  • Giúp dự báo tốt hơn và quản lý chi phí tài nguyên đám mây. Mặc dù yếu tố giảm chi phí có thể quan trọng đối với các tổ chức có ngân sách CNTT hạn chế, nhưng việc chi tiêu lãng phí không cần thiết sẽ gây khó khăn cho các công ty thuộc mọi quy mô.

Thách thức của tối ưu chi phí đám mây là tìm ra cách triển khai hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể. Điều này có thể cải thiện hiệu suất tổng thể và khả năng mở rộng của cơ sở hạ tầng đám mây. Do đó, việc thực hiện các chiến lược và thực tiễn tối ưu hóa chi phí có thể giúp các công ty cạnh tranh hơn bằng cách tăng hiệu quả chi phí.

Lộ trình tối ưu hóa chi phí trên đám mây: Chiến lược, chiến thuật và best-practices

Dưới đây là một số chiến lược cần lưu ý khi lập kế hoạch hoặc chương trình quản lý chi phí đám mây.

Lộ trình nên xem xét trạng thái hiện tại của cơ sở hạ tầng đám mây của tổ chức và đặt ra các mục tiêu rõ ràng để tối ưu hóa chi phí, chẳng hạn như giảm chi tiêu theo một tỷ lệ nhất định hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể.

Cloud Native Design

Tối ưu hóa chi phí Cloud-native là một cách tiếp cận để xây dựng và chạy các ứng dụng được tối ưu hóa cho đám mây. Chiến lược cụ thể và các yếu tố quan trọng sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp đám mây cụ thể. Tuy nhiên, các cách tiếp cận phổ biến để cải thiện thiết kế bao gồm triển khai các chiến lược như reserved & spot instance & auto scaling; tự động hóa quản lý tài nguyên, hiểu và tận dụng các tính năng độc đáo của nhà cung cấp dịch vụ.

Việc tạo ra cloud-native design được tổ chức tốt sẽ tạo ra những cơ hội tối ưu hóa chi phí lớn; tuy nhiên, ngay cả với tài nguyên đám mây tốt nhất, việc tối ưu hóa chi phí vẫn có thể gặp khó khăn. Nhiệm vụ này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, xem xét tất cả các khía cạnh của một vấn đề.

Dự báo chi phí

Dự báo chi phí là hành động dự đoán chi phí trong tương lai và đưa ra quyết định kiểm soát chi phí. Bằng cách phân tích việc sử dụng và chi phí trong quá khứ, doanh nghiệp có thể đưa ra dự đoán chính xác và áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giám sát

Giám sát chi phí đám mây liên tục là một thành phần quan trọng của bất kỳ chiến lược nào. Bằng cách giám sát liên tục việc sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây và chi phí, doanh nghiệp có thể theo dõi chi tiêu, xác định và giải quyết các vấn đề thiếu hiệu quả và bội chi trong thời gian thực.

Dấu hiệu doanh nghiệp cần thực hiện tối ưu hóa chi phí trên đám mây ngay lập tức!

  • Tăng chi phí tài nguyên. Nếu chi phí của doanh nghiệp tăng liên tục mà không tăng mức sử dụng hoặc tăng trưởng quy mô kinh doanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ sở hạ tầng đám mây không được tối ưu hóa;
  • Tài nguyên không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mức.
  • Thiếu khả năng hiển thị về việc sử dụng và chi phí. Nếu không có sự giám sát và báo cáo thích hợp thì khó có thể xác định được sự kém hiệu quả và bội chi đang phát sinh ở đâu;
  • Khó khăn trong việc quản lý và mở rộng quy mô tài nguyên.
  • Hiệu suất kém và thời gian phản hồi chậm ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp.
  • Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, doanh nghiệp nên bắt đầu nghĩ đến việc triển khai chiến lược tối ưu hóa chi phí đám mây.

Kết luận

Tối ưu hóa chi phí đám mây là điều cần thiết để quản lý cơ sở hạ tầng một cách hiệu quả về mặt chi phí. Điều này liên quan đến việc xác định các khía cạnh thiếu hiệu quả và bội chi của kiến trúc để cải thiện hiệu suất đồng thời giảm chi phí. Với cách tiếp cận phù hợp, tối ưu hóa chi phí trên nền tảng đám mây có thể giúp các công ty duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường và giúp đạt được sự tăng trưởng lâu dài; là một nhiệm vụ liên tục để đảm bảo kết quả tối đa và bền vững. Nhìn chung, tối ưu hóa chi phí đám mây là điều bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng đám mây của mình.

FAQ

Sự khác biệt giữa quản lý chi phí đám mây và tối ưu hóa chi phí đám mây là gì?

Tối ưu hóa chi phí và quản lý chi phí là những khái niệm có liên quan nhưng khác biệt.

Quản lý chi phí trên nền tảng đám mây là quy trình tổng thể nhằm kiểm soát và giảm chi phí, bao gồm giám sát việc sử dụng và chi tiêu, xác định các chi phí không cần thiết cũng như triển khai các chính sách và biện pháp kiểm soát để hạn chế hoặc giảm chi tiêu.

Tối ưu hóa chi phí trên nền tảng đám mây là một khía cạnh cụ thể của quản lý chi phí, tập trung vào việc xác định và thực hiện các chiến lược cụ thể để giảm chi phí. Hoạt động này có thể bao gồm việc xác định quy mô phù hợp các tài nguyên, xác định và loại bỏ các tài nguyên không sử dụng.

Những thách thức chung mà doanh nghiệp gặp phải khi cố gắng tối ưu hóa chi phí cơ sở hạ tầng đám mây là gì?

Những thách thức phổ biến có thể xảy ra khi cố gắng tối ưu hóa chi phí trên đám mây bao gồm thiếu khả năng hiển thị trong việc sử dụng và chi tiêu, khó xác định và giải quyết sự thiếu hiệu quả, quản lý multi-cloud, dự báo chi tiêu trong tương lai và kiểm soát chi phí đầu ra dữ liệu.